همصدایی رادیو فردا با مسئولان میراث فرهنگی یزد

همصدایی رادیو فردا با مسئولان میراث فرهنگی یزد

رادیو دیروز: رادیو فردا هم نگران شد که پاسداشت شهدای گمنام برای ثبت شدن جهانی میدان امیر چخماق خطرناک است.

رادیو فردا مصداق اسلام آمریکایی: مسلمانیم و در ارتحال پیامبر خوشحالی می کنیم

رادیو فردا مصداق اسلام آمریکایی: مسلمانیم و در ارتحال پیامبر خوشحالی می کنیم

به گزارش رادیو دیروز، رادیو فردا هیچگاه حاضر نمی شود پخش ترانه های شاد و مناسب مجالس شادمانی و لهو و لعب را قطع نماید.

رادیوفردا وکیل مدافع و سخنگوی یک درصد زنان ایرانی !!

رادیوفردا وکیل مدافع و سخنگوی یک درصد زنان ایرانی !!

رادیودیروز : ارگان رسانه ای سازمان سیا باز هم در نقش دایه ی عزیز تر از مادر ظاهر شد و این بار هم همسو با دولت های غربی در یک اقدام هماهنگ شده مدعی نقض حقوق زنان در ایران شد . جالب اینجاست که رادیوفردا ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدرس ايميل :