شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۲۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
 
پشت پرده راديو فردا
روزبه بولهری
روزبه بوالهری، مردی که عقایدش را به دلار فروخت !
بیش از هرچیز به گرایش های ضد آمریکایی اش مشهور بود و عشق به کمونیست در او غلیان می کرد نهایتاً حاضر شد تا عقاید خود را به پول بفروشد و تن به همکاری با رادیوی آمریکایی بدهد و دلارهای آمریکایی را به عقایدش بفروشد.
محبوب ترين ها