هر خبر یک بهانه و وسیله برای واکنش

 
 
تعدیل قایق‌های جمهوری اسلامی به قایق‌های سپاه توسط رادیو فردا!!

تعدیل قایق‌های جمهوری اسلامی به قایق‌های سپاه توسط رادیو فردا!!

نه سپاه پاسداران جدای از دولت فعلی و دولت‌های قبلی و نه بیگانه با مردم خویش است، بلکه این نیروی سربلند از درون اعتقادات مردم جوشش پیدا نموده، و ریشه در ارزش‌های کهن این مرزوبوم دارد.

گند زدن های متوالی صادق صبا به رادیو فردا

گند زدن های متوالی صادق صبا به رادیو فردا

رادیو دیروز: صادق صبا سردبیر اخراجی بی بی سی بازهم برای رادیو فردا از مطالب جنسی تهیه کرد.

رادیو فردا: آمریکا به شدت از سپاه می ترسد

رادیو فردا: آمریکا به شدت از سپاه می ترسد

رادیو دیروز: رادیو فردا به وحشت آمریکاییها حتی از نزدیک شدن سپاه به نیروهایش در تنگه هرمز پرده برداشت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدرس ايميل :