هر خبر یک بهانه و وسیله برای واکنش

 
 
تداوم تجاوزات عربستان به یمن با بهره گیری از تسلیحات انگلیسی ...

انگلیس و مخالفت با فروش اسلحه به عربستان!

رسانهٔ صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در گزارشی که اخیراً منتشر کرده است، از احتمال مخالفت ظاهری پارلمان انگلیس با فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی خبر داده است ...

رادیو فردا: دوره بزن دررویی واقعاً تمام شده است!

رادیو فردا: دوره بزن دررویی واقعاً تمام شده است!

رادیو دیروز: رادیو فردا با اعتراف به پایان دوره بزن دررویی به آمریکایها هشدار داد

قتل عام سیاهان در آمریکا: مرِّ قانون، اعدام تروریست ها در ایران: سرکوب اقلیت ها!

قتل عام سیاهان در آمریکا: مرِّ قانون، اعدام تروریست ها در ایران: سرکوب اقلیت ها!

مثَلِ رادیو فردا مثَلِ کلب است، چه او را بزنی چه طعام بدهی در هر حال زبان دراز است و له له می زند برای دلارهای امریکا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدرس ايميل :