دروغهای رادیو فردا و مخاطبان خاص

دروغهای رادیو فردا و مخاطبان خاص

رادیو دیروز: اخبار مغرضانه و دروغهای آشکار رادیو فردا صدای مخاطب خاص خودش را هم در آورد.

اعتراض رادیو فردا این بار  از  زبان  انصاری

پنهان شدن رادیو فردا پشت نقاب دولت

درحالی که رادیو فردا دریک سناریوی از پیش تعیین شده به رد صلاحیت مینو خالقی می پردازد این بار به سراغ معاون پارلمانی دولت رفته است.

آیا قوانین آمریکا از قوانین سازمان ملل متحد برتر هستند!!

آیا قوانین آمریکا از قوانین سازمان ملل متحد برتر هستند!!

رادیوفردا تیتری زد، که نشان از وقاحت و سماجت حکام انگل و ساکسون نسبت به پولی دارند که برای خداپرستان حق الله و حق الناس است، هر چند که این جماعت آمریکایی به هیچ کدام از اینها معتقد نیستند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدرس ايميل :