سی و پنجمین شماره مجله هفتگی رادیو دیروز ...

رادیو فردا در هفته ای که گذشت! (شماره 35)

رادیوی فارسی زبان تحت امر وزارت امور خارجه ی آمریکا مصرّانه بر دروغ ها و ادعاهای خلاف حقیقت خود پافشاری می کند و روزها و هفته ها را یکی پس از دیگری با همین روش پشت سر می گذارد تا شاید بتواند کمی بیشتر ...

تفرقه افکنی رادیوفردا در مجلس خبرگان

تفرقه افکنی رادیوفردا در مجلس خبرگان

به گزارش رادیو دیروز،رادیو فردا درخبری موضوع ریاست خبرگان را دستمایه ایجاد تفرقه دربین اعضای آن مجلس قرار داده است.

علاقه رادیو فردا به افشای فضاحتهای حقوق بشری آمریکایی

علاقه رادیو فردا به افشای فضاحتهای حقوق بشری آمریکایی

رادیو دیروز: بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا نگران نقض حقوق بشر در ایران است!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدرس ايميل :