سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ تهران ۱۴:۵۸ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۹
 
پشت پرده راديو فردا
دولت تعطیل آمریکا توان پرداخت هزینه های گزاف رادیو فردا را همچنان دارد...
چهل سالگی انقلاب و چهل روزگی مرگ دولت آمریکا
اما رادیو فردایی که خود معتقد به ضرورتمندی خرج بودجه در داخل کشور است باید پاسخ دهد چرا باید پول آمریکایی ها در پراگ خرج براندازی یران توسط رادیو فردا شود حال آنکه مردم خودش از گرسنگی در حال مرگ اند؟
محبوب ترين ها